ஓம் சக்தி

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.

திருப்பணிகள்

கலாசார மண்டபம் அமைத்தல்

உற்சவ மூர்த்திகளின் வாகன மற்றும் அருங்காட்சியகம்

ஆலயத்திற்கு வெளியில் ஒரு திருமண மண்டபம் அமைத்தல்

எதிர்காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தவுள்ள சேவைகளுக்கான திட்டமிடல்

நன்கொடைகள்

கலாசார மண்டபம் அமைத்தல்

விபரங்கள் உட்படுத்தவும்

உற்சவ மூர்த்திகளின் வாகன மற்றும் அருங்காட்சியகம்

விபரங்கள் உட்படுத்தவும்

ஆலயத்திற்கு வெளியில் ஒரு திருமண மண்டபம் அமைத்தல்

விபரங்கள் உட்படுத்தவும்

எதிர்காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தவுள்ள சேவைகளுக்கான திட்டமிடல்

  1. கல்வித்தகமை உள்ள மாணவர்களை இனம் கண்டு கற்றலுக்கு ஊக்குவித்தல்.
  2. சுயதொழில் பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டி கருத்தரங்குகளை நடர்த்துதல்.
  3. இந்து ஏழை குடும்பத்தினருக்கு உதவி புரிதல்.
  4. வேலையற்ற இளைஞர், யுவதகளுக்கு வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொடுத்தல்.
  5. ஆங்கிலப்பாடத்தை சரியாக மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கற்பித்தல்.
  6. ஆங்கிலப்பாலர் பாடசாலையை நடார்த்துதல்.
  7. இலவச யோகாசன பயிற்சி வகுப்புகள் நாடாத்துதல்.

சமூக வலைத்தளங்கள்

முகநூல் (facebook)

ட்வீட்டர் (Twitter)

சகல உரிமைகளும் வரையறுக்கப்பட்டவை : COPYRIGHTED © 2014-2015
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.