ஓம் சக்தி

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.

சித்திரத்தேர்கள்

ஸ்ரீ விநாயகர் தேர்

ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர் தேர்

சிவனம்பாள் தேர்

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் பிரதான் சித்திர தேர்

ஸ்ரீ சண்டேஸ்வரி தேர்

ஸ்ரீ விநாயகர் தேர்

ஸ்ரீ விநாயகர் ரதமானது..

ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர் தேர்

முருகன் ரதம்...

சிவனம்பாள் தேர்

சிவனம்பாள் ரதம்..

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் பிரதான் சித்திர தேர்

அன்னையின் ரதம்..

ஸ்ரீ சண்டேஸ்வரி தேர்

ஸ்ரீ சண்டேஸ்வரி ரதம்...

சமூக வலைத்தளங்கள்

முகநூல் (facebook)

ட்வீட்டர் (Twitter)

சகல உரிமைகளும் வரையறுக்கப்பட்டவை : COPYRIGHTED © 2014-2015
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.