ஓம் சக்தி

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.

தொடர் கேள்விகள் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Sorry! This page is under construction.

நான் ஆலயத்தை தொடர்பு கொள்ளலாமா?

ஆம், நீங்கள் ஆலய காரியலத்தில் (இல ,606 , பிரதான வீதி, மாத்தளை , இலங்கை.) நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி எண் ([+94] 066 -2222481) மூலமாகவோ ஆலயத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

நான் எவ்வாறு ஆலயத்திற்கு நன்கொடைகள் அளிப்பது ?

நீங்கள் ஆலய காரியலத்தில் ......

சமூக வலைத்தளங்கள்

முகநூல் (facebook)

ட்வீட்டர் (Twitter)

சகல உரிமைகளும் வரையறுக்கப்பட்டவை : COPYRIGHTED © 2014-2015
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.