ஓம் சக்தி

அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.

தோத்திரங்கள்

  1. பன்னிரு திருமுறை
  2. பக்திப்பாடல்கள்
  3. கவசங்கள்

பன்னிரு திருமுறை

சைவத் திருமுறைகள் என்பவை பல்லவர் காலத்திலும் அதன் பின்னரும் தோன்றிய
சைவ சமய நூல்களின் தொகுப்பாகும்.
இவை மொத்தம் 12 திருமுறைகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

10ம் நூற்றாண்டில் இராஜராஜ சோழனின் ஆட்சியின்போது, சிதம்பரம் கோயிலிலே கவனிப்பாரற்றுக் கிடந்த திருமுறைகள் பூச்சிகளால் அரிக்கப்பட்டு அழிந்தவை
போக எஞ்சியவற்றை, நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவர் திருமுறைகளாகத் தொகுத்தார்.

திருமுறைகள் பழந்தமிழ் இசையையொட்டிய பண்களுடன் பாடப்பட்டு வருகின்றன.
சைவக் கோயில்களிலும், சைவர்கள் வீடுகளிலும், பாடசாலை முதலிய இடங்களில், சமய நிகழ்ச்சிகளின் போதும் திருமுறைகள் இன்றளவும் பாடப்பட்டு வருகின்றன.
இவை பன்னிரு திருமுறைகள் எனும் அழைக்கப்பட்டன.

திருமுறை

நூல்

ஆசிரியர்

ஒன்று - மூன்று

தேவாரம்

திருஞானசம்பந்தர்

நான்கு - ஆறு

திருநாவுக்கரசர்

ஏழு

சுந்தரர்

எட்டு

திருவாசகம்,
திருக்கோவையார்

மாணிக்கவாசகர்

ஒன்பது

திருவிசைப்பா

பலர்

திருப்பல்லாண்டு

சேத்தனார்

பத்து

திருமந்திரம்

திருமூலர்

பதினொன்று

பல

பலர்

பன்னிரெண்டு

பெரிய புராணம்

சேக்கிழார் பெருமான்

சமூக வலைத்தளங்கள்

முகநூல் (facebook)

ட்வீட்டர் (Twitter)

சகல உரிமைகளும் வரையறுக்கப்பட்டவை : COPYRIGHTED © 2014-2015
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தேவஸ்தானம், மாத்தளை, இலங்கை.